Samtaleterapi

Der kan være mange grunde til at søge terapi. For nogle er det oplevelsen af at sidde fast i nogle bestemte problemstillinger, for andre kan det være svære hændelser, par- eller familieproblemer der gør, at de vælger at gå i terapi og for nogle kan det være et ønske om at udvikle nye færdigheder til håndtere dagligdagen eller arbejdslivet. Fælles for dem jeg møder er, at de foretrækker at leve deres liv på andre måder, end de gør i dag.

I terapien vil vi tage udgangspunkt i de problemer og vanskeligheder, der påvirker dig og fjerner dig fra det liv du foretrækker at leve. Det gør vi gennem samtaler, hvor vi vil undersøge de erfaringer og den viden du har om problemet, samt de erfaringer du har i at håndtere det - erfaringer, der ofte bliver glemt, når vi føler os overvældet af et problem. Formålet med terapien er at klarlægge hvad det er der er vigtigt for dig i dit liv, samt arbejde med, på hvilken måde du kan mindske problemets indflydelse på dit liv.

Varigheden af terapien varierer alt efter hvilke problemstillinger du kommer med og hvad du ønsker. Nogle har kun brug for nogle få samtaler, mens andre har brug for et længere forløb. Langt de fleste af de mennesker jeg taler med kommer mellem 6-12 gange. For de fleste er det hjælpsomt at komme hyppigere i starten af forløbet (en gang om ugen - en gang hver 14. dag), mens de i slutningen af forløbet kommer med længere intervaller (f.eks. 1 gang om måneden).

Det er vigtigt at samtalerne er hjælpsomme, for de mennesker, der vælger at tale med mig. Jeg er optaget af at bruge terapiformer, der har vist sig som effektive indenfor de problematikker jeg møder. Det drejer sig primært om den narrative terapiretning, samt systemisk og kognitiv terapi. I samtalerne vil vi også løbende evaluere forløbet, for at holde øje med effekten af terapien.

 Cand. psych. Maria Lykke, Suomisvej 2, st.th., 1927 Frederiksberg C, tlf. 27115570, email [email protected]marialykke.dk