Individuel terapi

Der kan være mange grunde til at mennesker opsøger en psykolog. Nogle af de problemstillinger jeg møder er:

·         Traumer & Incest – det kan være ulykker og overfald, mens også tidligere former for traumer, overgreb eller svigt.

·         Stress - det kan være jobrelateret, men også andre former for overbelastning

·         Selvudvikling – det kan være ønsker om at ændre på nogle tanke eller handlemønstre der ikke er i overensstemmelser med sådan man ønsker at leve sit liv.

·         Livskriser – det kan være eksistentielle kriser, skilsmisser eller jobkriser

·         Depression - herunder tristhed, manglende glæde og nedtrykthed

·         Sorg  - det kan i forbindelse med dødsfald eller andre former for tab

·         Spiseproblemer – det kan være bulimi eller anoreksi, eller andre problematiske spisemønstre

·         Temperament

·         Angst - fobier og forskellige former for angst, herunder panikangst, social angst mv.

· Fødselsreaktioner - herunder omskifteligheder i forhold til at være blevet mor eller far i forhold til barnet og i parforholdet

·         Tvangstanker og handlinger

·         Selvværdsproblemer

 Cand. psych. Maria Lykke, Suomisvej 2, st.th., 1927 Frederiksberg C, tlf. 27115570, email [email protected]marialykke.dk