Familier, Børn og unge:

Børnesamtaler

Børn og deres familier kan komme af mange forskellige årsager. Nogle af dem jeg har kendskab til er skilsmisse problematikker, mobning, problemer i skolen, sorg i forbindelse med dødsfald eller sygdom, konflikter i hjemmet, tristhed eller adfærdsproblematikker.

Når barnet og/eller dets omgivelser oplever, at der er nogle vanskeligheder med et barn, kommer barnet let til at se meget negativt på sig selv. Formålet med børnesamtaler er at adskille barnets problemer fra dets identitet og hjælpe barnet og dets familie til at få øje på de ressourcer de har til at bekæmpe problemerne med. I samtalerne vil vi undersøge hvordan problemerne påvirker barnet og dets familie og hvordan de kan udvikle strategier til at mindske problemets indflydelse på deres liv. Børnesamtaler vil som regel altid være med barnets forældre eller en anden nær voksen.

Samtaler med unge:

 

Unge kan komme af mange forskellige årsager. Nogle af de problematikker jeg ofte møder er når der er konflikter med forældre, problematikker omkring venskaber, skole, udseende, kærester, seksualitet, spiseforstyrrelser, angst, depression, identitet, isolation og selvværd.

 

Unge der igennem længere tid, har oplevet problemer, begynder ofte at se på sig selv som anderledes og som nogle, der er noget galt med. Det bliver ofte problemerne som kommer til at definere, hvordan den unge ser på sig selv og ikke alt det andet, der også er tilstede i den unges liv.

Formålet med terapien er at hjælpe den unge til at få et andet billede af sig selv end de meget negative opfattelser af sig selv som den unge ofte kommer med. I samtalerne vil vi undersøge problemernes indflydelse på den unges liv og undersøge på hvilken måde de trækker den unge væk fra at gøre det de gerne vil. I terapien vil vi undersøge, hvordan de kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv. Ungesamtaler kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder eller andre vigtige personer i den unges liv. 

 Cand. psych. Maria Lykke, Suomisvej 2, st.th., 1927 Frederiksberg C, tlf. 27115570, email [email protected]marialykke.dk